صفحه اصلی اداره خوابگاه ها

مشخصات

----------------

نوع

نام خوابگاه ها

زیربنا

ظرفیت

(نفر)

امکانات

پسرانه

مدرس و رازی و چمران و ابن سینا

۱۰۵۰۰ متر مربع

۴۳۰

سالن مطالعه، سالن تلویزیون، مرکز کامپیوتر، فضای سبز، چمن مصنوعی بوفه و وسایل ورزشی مختص فضای سبز

دخترانه

یاس و نرگس

۵۲۰۰ متر مربع

۱۹۰

سالن مطالعه، بوفه ، فضای سبز، زمین ورزشی والیبال و بسکتبال، سالن تلویزیون و وسایل مختص فضای سبز

قابل ذکر می باشد که مجموعه ای خوابگاه پسران و دختران در محوطه دانشگاه واقع شده است.

0