صفحه اصلی

 

واحد پروژه و تحقیقات دانشگاه صنعتی شیراز مکان مناسبی جهت انجام پروژههای دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه می باشد که تا حد امکان وسایل و ابزار لازم را برای این عزیزان فراهم نموده وبه دانشگاه صنعتی شیراز رنگ و لعاب صنعتی بودن می دهد . در این واحد تجهیزات مرتبط با رشته مهندسی برق وجود دارد.بنا داریم تا در یک ارتباط دوطرفه دانشگاه و صنعت نقش بسزایی داشته باشیم. این درگرو همکاری دانشجویان و بخصوص اساتید محترم دانشگاه می باشد

0