مدیریت

رییس دانشکده: دکتر بهروز صفری نژادیان

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: safarinejad@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


معاون دانشکده: دکتر نجمه نزهت

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: nozhat@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


روسای پیشین:

نام و نام خانوادگی شروع خاتمه
دکتر محمد مردانه ۱۴۰۰ ۱۴۰۲
دکتر طاهر نیکنام ۱۳۹۸ ۱۴۰۰
دکتر ابراهیم عبیری جهرمی ۱۳۹۶ ۱۳۹۸
دکتر کامران کاظمی ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
دکتر محمد صادق هل فروش ۱۳۸۸ ۱۳۹۲
دکتر مسعود محزون ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
دکتر شاهرخ جم ۱۳۸۴ ۱۳۸۷
دکتر علیرضا روستا ۱۳۸۳ ۱۳۸۴
مهندس محمد صادق حدایق  بدو تاسیس دانشگاه ۱۳۸۳

پیام رییس دانشکده: