دانشمندان پر استناد یک درصد برتر دنیا در دانشگاه صنعتی شیراز

براساس اعلام پایگاه علمی "WOS-ESI" برای سال ۲۰۲۱ میلادی  و تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر طاهر نیکنام، دکتر جمشید آقایی و دکتر عبداله کاووسی فرد از اعضای هیات علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان ابقا شدند. لازم به ذکراست دکتر نیکنام از سال ۲۰۰۹، دکتر آقایی از سال ۲۰۱۴ و دکتر کاووسی فرد از سال ۲۰۱۸ بصورت مستمر در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان در حوزه مهندسی قرار داشته اند.

 

علاوه بر این، براساس اعلام پایگاه علمی "Scopus"  و تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، دکتر اکبر رهیده و دکتر جعفر زارعی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق، در زمره دودرصد برتر دانشمندان پراستناد جهان در رشته های مربوطه معرفی شدند.

 

دانشکده مهندسی برق با قدردانی از تلاشهای درخشان و ارزشمند این عزیزان و تبریک این افتخار آفرینی بزرگ، استمرار موفقیت های آنان را از خداوند منان خواستار است.