اطلاعیه متقاضیان استخدام هیأت علمی- فراخوان بهمن ۹۲

باسمه تعالی

    به اطلاع کلیه متقاضیان محترم استخدام هیأت علمی که در فراخوان بهمن ۹۲، دانشگاه صنعتی شیراز را به عنوان یکی از سه اولویت خود انتخاب نموده اند و اسامی آن­ها در لینک اسامی پذیرفته شدگان اولیه قرار دارد می رساند نسبت به ارسال مدارک لازم با مطالعه­ ی لینک مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ از طریق پست پیشتاز به آدرس زیر اقدام نمایند. در صورت عدم ارسال مدارک تا این تاریخ و یا نقص مدارک، دانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال بررسی و دعوت به مصاحبه متقاضیان ندارد.

لازم به ذکر می­باشد اسامی آن دسته از متقاضیانی که در این اطلاعیه نیامده است، در بررسی اولیه فاقد اولویت شناخته شده­ اند.

اسامی پذیرفته شدگان اولیه

مدارک مورد نیاز

 

آدرس:

شیراز-بلوار شهید مدرس-روبروی فضل آباد-دانشگاه صنعتی شیراز-دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

صندوق پستی:۳۱۳-۷۱۵۵۵

کدپستی:۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

 

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

دانشگاه صنعتی شیراز

 

0