قابل توجه متقاضیان استعداد درخشان کارشناسی ارشد ورود به دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

  • به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا می رساند جلسه مصاحبه علمی در روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ برگزار می گردد.
  • متقاضیان محترم توجه داشته باشند می بایست تمام مدارک خواسته شده را اگر قبلاً ارسال نکرده اند ، در زمان مصاحبه به همراه داشته باشند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

زمان مصاحبه

۱

میلاد شیربانی قزوینی

طراحی کاربردی

۱۰

۲

مرتضی توکلی راد

طراحی کاربردی

۱۰:۱۵

۳

سجاد تیموری

طراحی کاربردی

۱۰:۳۰

۴

مهران عراقی

طراحی کاربردی

۱۰:۴۵

۵

محمد تشکریان جهرمی

طراحی کاربردی

۱۱

۶

نوشین اسدی فر

طراحی کاربردی

۱۱:۱۵

۷

شیما نصرت آبادی

طراحی کاربردی

۱۱:۳۰

۸

سید باقر روزگار

تبدیل انرژی

۹:۳۰

۹

صدیقه درانی

تبدیل انرژی

۹:۴۵

۱۰

محمد حسین نجابت

تبدیل انرژی

۱۰

۱۱

مهدی پارسا نژاد

تبدیل انرژی

۱۰:۱۵

۱۲

حمید منصوری بابهوتک

تبدیل انرژی

۱۰:۳۰

۱۳

معین شفایی

تبدیل انرژی

۱۰:۴۵

۱۴

سعید شیبانی نژاد

تبدیل انرژی

۱۱

۱۵

امین مکی زاده

تبدیل انرژی

۱۱:۱۵

۱۶

مرضیه فلاحی

تبدیل انرژی

۱۱:۳۰

۱۷

محمدرضا احمدی مقدم

تبدیل انرژی

۱۱:۴۵

۱۸

سمانه صفی جهانشاهی

تبدیل انرژی

۱۲

۱۹

یاسمن معارف

تبدیل انرژی

۱۲:۱۵

۲۰

علی اصغر خارستانی

تبدیل انرژی

۱۲:۳۰

۲۱

اصغر اخلاق آبسردی

تبدیل انرژی

۱۲:۴۵