آگهي برگزاري مصاحبه از متقاضيان دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون رشته رياضي

از متقاضيان دوره كارشناسي ارشد  بدون آزمون  رشته ریاضی سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ درخواست مي شود مدارك زير را در روز مصاحبه به كارشناس دانشكده تحويل نمايند.

  1. يك نسخه از مقالات علمي پذيرفته شده در مجلات، كنفرانس ها، سمينارها و همايش هاي داخلي و خارجي
  2. گواهي عضويت در بنياد ملي نخبگان و دفتر استعداد های درخشان
  3. گواهي اخذ رتبه در جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر
  4. مدارك مربوط به طرح هاي تحقيقاتي ملي و منطقه اي يا دانشگاهي
  5. توصيه نامه (۲عدد)
  6. ريزنمرات دوره كارشناسي

تذكر: متقاضيان مي بايست فرم مشخصات فردي را تكميل و تا روز سه شنبه ۱۲/۱۲/۹۳ به آدرس mscmath@sutech.ac.ir ايميل نماييد.

 

جدول زمان بندی:

نام گرايش

روز مصاحبه

ساعت مصاحبه

رياضي كاربردي

شنبه ۹۳/۱۲/۱۶

۱۲:۴۵

 

 

 

آدرس محل برگزاري مصاحبه:

شيراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- دانشكده رياضي – تلفن  ۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

0