کارکنان و اعضاء هیئت علمی

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

| الف | ب | پ | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | ه | ی |

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی محل خدمت داخلی
الف
سينا احمدپور مسئول دفتر ریاست حوزه رياست دانشگاه ۲۵۲۰
افسانه احمدی کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۰۴
محبوبه اسحاقی سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۸۵
علیرضا افتاده نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عبدالرضا اقدسی کاردان امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۸۶
رحمان اکرمي ابرقويي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
اصغر اكبري کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۳۵
مهوش امینیان کارشناس دانشکده مهندسي مکانيک ۲۹۱۳
مصطفي ايرانمحبوب مسئول دفتر حراست حراست ۲۶۲۱
محمد ايزديان کارشناس گروه نظارت و ارزيابي ۲۸۶۴
فيروزه آزاد بخت کارشناس گروه آموزشي فيزيک ۲۸۳۶
زهرا آيات کارشناس مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۵۹۳
کبری ابوالوردی مسئول دفتر دانشکده شیمی دانشکده شیمی ۲۸۹۸
پ   بالای صفحه
شيدا بحريني سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۸۵
سعيد بختياري مدیر طرح و برنامه مديريت طرح و برنامه ۲۸۳۵
مهتاب برازجاني کارشناس معاونت آموزشي ۲۸۰۵
مریم برزگر کارشناس مديريت طرح و برنامه ۲۹۰۶
نگار بلاغي اينالو کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۳۱
فرزانه بهمني فرد ;کارشناس آموزش دانشکده برق و الکترونيک ۲۶۹۷
پ    
هاله پرتوي کارشناس مديریت امور مالي ۲۷۳۰
ميثم پيله وريان منفرد کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۰۵
ت   بالای صفحه
فهيمه ترابي يگانه کارشناس حقوقی حوزه رياست دانشگاه ۲۸۹۷
مريم تشکر کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۷۲
محمدرضا توانا کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۷۷
جميله توكلي کارشناس دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۲۸۱۴
زهرا ترنجیان کارشناس مسئول دفتر معاونت اداری و مالی/مسئول دفتر مدیریت امور اداری ۲۶۴۷-۲۷۰۶
ج    
فاطمه جمالي کارشناس مديريت امور اداري ۲۹۰۶
سمانه جمشيدي زاده کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۸۱
ح   بالای صفحه
بيژن حاتمي فارسي انباردار مديریت امور مالي ۲۶۶۶
زهره حاجي پور ساردوئي کارشناس مديریت امور مالي ۲۷۳۰
امين حاجي زاده متصدی امور رفاهی مديريت امور اداري ۲۶۴۴
حسين حسني رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی مديريت طرح و توسعه ۲۷۶۲
زهرا حميدي کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۸۰-۲۷۷۲
شهرام حيدري بهمن بيگلو مسئول دفتر مديريت طرح و توسعه ۳۶۴۰۷۱۵۳
خ    
سيد مهدي خادمي امور نقلیه اداره امور عمومي و تدارکات ۲۸۰۹
حامد خرم شکوه کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۸۵۱
سيامک خليلي کارپرداز مديریت امور مالي ۲۸۰۹
سيامك خليلي مسئول مرکز رایانه مرکز امور رايانه ۲۸۳۹
زهرا خيراتي فرد کارشناس دانشکده شیمی و رياضي و دروس عمومي ۲۶۱۱
د    
راحله دمان کارشناس دانشکده مهندسی شيمي ۲۷۲۴
حميد رضا ده بزرگي مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۰
ولي دهقان حسام پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
علي اکبر دهقان حسام پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
ر   بالای صفحه
اسمعيل رجب پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عبدالرحيم رحيم زاده متصدی کارگاه مکانیک دانشکده مهندسي مکانيک ۲۶۵۳
افسانه رحيمي سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۸۵
رضا رضايي خدمات ریاست حوزه رياست دانشگاه ۲۸۲۶
حميدرضا رضايي کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۸
عبدالناصر رضائي مسئول نقلیه اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
موسي رضائي کارشناس مديریت امور مالي ۲۵۸۶
ابوذر رضائي مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۶۱۵
سعيد ريسمانچي مدیر امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۶۴
ز    
مرضيه زارع مسئول دفتر معاونت آموزشي ۲۸۴۶
عبدالرضا زارع مهذبيه نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
مصطفي زارعي راننده اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
بهزاد زارعي مسئول دفتر مدیریت پوهشی ۲۸۴۳
ياسر زاهدي فتح آبادي نامه رسان مديريت امور اداري ۲۶۰۵
احمد زحمتکش نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
رسول زحمتکشان نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
س  
علي اصغر ساريخاني نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
سيد محمد حسن سجاديان کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۸
مجيد سرشاري کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۶۱۰
محمد رضا سرور کارشناس ارتباط با صنعت دفتر ارتباط با صنعت  
حسن سلماني بازبین کتابخانه کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۵
ش  
حاجت شاه قطبي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
طاهره شاهسون ظفر آبادي کاردان مديريت امور مالی ۲۷۰۰
شاهرخ شجاعي کارشناس مديريت طرح و توسعه ۳۶۴۰۷۱۵۳
سعيد شريف مسئول دفتر معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۹۰۲-۲۶۲۲
عليرضا شكري کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۸۴
الياس شمس کارشناس دانشکده شيمي  
محسن شناور متصدی اتاق پروژه دانشکده برق و الکترونيک ۲۶۱۰
مهدي شيخي متصدی سمعی و بصری دفتر رياست و روابط عمومي ۲۶۷۴
حسين شيرالي کارشناس مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۶۱۷
ص  
حميدرضا صادقي مسئول دفتر  امور عمومی اداره امور عمومي و تدارکات ۲۶۱۹
بهنام صحرائي کاردان مرکز امور رايانه ۲۸۲۹
جواد صفري کاردان اداره امور عمومي و تدارکات ۲۷۶۳
مهدي صمصامي کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۴۵
ط   بالای صفحه
ايوب طاهري مدیر امور اداری مديريت امور اداري ۲۶۰۶
الهام طاهريان فرد کارشناس پردیس بین الملل ۲۸۴۸
ع  
مريم عبدي مسئول دفتر و کارشناس معاونت اداري و مالي ۲۷۸۷
علي عظيمي عليا نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
محمد رضا عليزاده امین اموال مديریت امور مالي ۲۵۶۷
سيد محمد صادق عمرانيان کاردان مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۶۱۴
آسیه عاطفی     ۲۸۲۴
ف  
سعيده فرامرزي مسئول دبیر خانه ریاست حوزه رياست دانشگاه ۲۸۲۱
فريبا فريدوني کارشناس دانشکده مهندسي عمران ۲۸۲۷
مژگان فکوري فرد مسئول دفتر و کارشناس دانشکده رياضي و دروس عمومي ۲۶۳۰
ق  
امير قاسمي سرپرست امور دانشجویی معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۶۲۲
کاظم قاسمي صدر آبادي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عليرضا قرباني باورياني نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
محمد علي قلج راننده اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
شيما قنادي کارشناس حراست ۲۶۲۱
محمد امین قاسم پور کارشناس مرکز رایانه ۲۵۴۸
ک   بالای صفحه
علي محمد کاظمي کارشناس مديريت پژوهش و فناوري ۲۸۶۸
حسين کريمي دبیرخانه مديریت امور اداری ۲۸۶۹
روح اله کريمي مسئول دفتر کتابختنه مرکزی ۲۷۴۴
مجتبي کريمي متصدی امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۸۷
زهرا کمالي سروستاني مسئول دفتر گروه مکانیک دانشکده مهندسي مکانيک ۲۸۱۸
عبداله کونجاني علياء نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
بهار كار انديش کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۶۶-۲۵۶۲
ناهيد كاظميان  کارشناس مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۵۹۷
خانم کشاورز مسئول بیمه امور رفاهی ۲۶۵۴
گ  
بهنام گذري راننده اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
مسعود گلشن نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
ارسلان گودرزي رئیس حراست حوزه رياست دانشگاه ۲۶۲۱
ل   بالای صفحه
زهرا لطفي مسئول دفتر دانشکده IT دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۲۸۱۰
م      
بهمن محسني مسئول انتظامات حراست ۲۷۱۰
منيژه محمدي کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۹۷
غلامرضا محمديان کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۹۰
محمد رضا محمديان فر رئیس اداره امور عمومی و تدارکات اداره امور عمومي و تدارکات ۲۶۰۲
محمد محيطي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
سيد علي موسوي کارشناس مدیریت امور مالی ۲۵۸۶
سيد محمد سعيد موسوي کارشناس مديریت امور مالي ۲۵۸۶
مريم السادات مؤيدي کارشناس مديریت امور مالي ۲۷۳۰
محمد مؤيدي کاردان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۶۶۲
ن      
مهدي نامدار نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
ماريه نجفي شبانکاره مسئول دفتر گروه عمران دانشکده مهندسي عمران ۲۸۶۲
ه      
حسين هنرور کاردان دانشکده مهندسي مکانيک ۲۵۷۹
ی      
مريم يقطين کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۶
رضا يوسفي سيمکاني کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۴۵
محسن يوسفي قلاتي کارشناس معاونت اداري و مالي ۲۷۸۸

 

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

| الف | ب | پ | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ک | گ | ل | م | ن | و |ه |

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشکده داخلی ایمیل
الف
دکتر مرضيه احمد زاده استاديار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۹ ahmadzadeh@sutech.ac.ir
دکتر محسن اسلامی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۵ meslami@sutech.ac.ir
دکتر جمشید آقائی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۵۹ aghaei@sutech.ac.ir
دکتر محمود اقتصادی فرد استادیار مهندسی صنایع ۲۸۵۳ eghtesadifard@sutech.ac.ir
دکتر رضا اکبری استادیار  مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۴۴ rakbari@cse.shirau.ac.ir
دکتر فرزین امامی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۳-۲۵۵۳ emami@sutech.ac.ir
دکتر امیر امیدوار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۸۹ omidvar@sutech.ac.ir
دکتر رسول امینی استاديار  مهندسی مواد ۲۷۱۶ amini@sutech.ac.ir
ب     بالای صفحه
دکتر عبدالحسین بغلانی دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۲ baghlani@sutech.ac.ir
دکتر سمیه بهروز دانشیار  شیمی ۲۶۸۱ behrouz@sutech.ac.ir
دکتر امید بوشهریان دانشیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۹۱ busherian@sutech.ac.ir
دکتر طاهره بینازاده دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۹۴ binazadeh@sutech.ac.ir
دکتر سید محمد بینش دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۳ binesh@sutech.ac.ir
دکتر راحله بصیری استاديار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۶ r.basiri@sutech.ac.ir
دکتر مهدی بهادران استادیار فیزیک ۲۶۷۸ bahadoran@sutech.ac.ir
پ    
دکتر حسن پاکارزاده دزفولی نژاد استادیار فیزیک ۲۷۳۴ pakarzadeh@sutech.ac.ir
دکتر پیام پرواسی استادیار مهندسی شیمی ۲۷۳۱ parvasi@sutech.ac.ir
ت    
دکتر امیر حسین تقوایی استادیار مهندسی مواد ۲۸۸۳ taghvaei@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا توکل پور صالح استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۳۸ Tavakolpour@sutech.ac.ir
ج   بالای صفحه
دکتر صدیقه جاهدی استاديار ریاضی ۲۶۹۳ jahedi@sutech.ac.ir
دکتر رضا جاویدان استاديار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۶ javidan@sutech.ac.ir
دکتر شاهرخ جم دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۴۹ jam@sutech.ac.ir
دکتر محسن جهانمیری دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۳ jahanmiri@sutech.ac.ir
دکتر جعفر جوانمردی استاد مهندسی شیمی ۲۶۳۹ javanmardi@sutech.ac.ir
دکتر علی جوهری دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۶ johari@sutech.ac.ir
دکتر سید محمد جوکار استادیار مهندسی شیمی ۲۷۳۱  
ح    
دکتر محسن حاتمی دانشیار فیزیک ۲۷۵۷ hatami@sutech.ac.ir
مهندس عبدالمحمد حاجی زاده مربی مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۰ hajizade@sutech.ac.ir
دکتر محمود حاجی شعبانی استاديار ریاضی ۲۹۰۱ shaabani@sutech.ac.ir
دکتر اسماعیل حسام الدینی استاد ریاضی ۲۶۳۵ hasamedini@sutech.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی استادیار فیزیک ۲۷۵۷ hosseini@sutech.acir
دکتر جواد حقیقت استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۸۸ haghighat@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر حکمت زاده استاديار مهندسی عمران ۲۹۱۵ hekmatzadeh@sutech.ac.ir
دکتر کوروش حسنلی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۵۷ hassanli@sutech.ac.ir
دکتر سمانه حامدی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۵ hamedi@sutech.ac.ir
خ   بالای صفحه
دکتر مسعود خراتی کوپائی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۳ kharati@sutech.ac.ir
دکتر سید مصطفی خرمی زاده استادیار ریاضی ۲۶۳۷ mkhorramizadh@sutech.ac.ir
دکتر رضا خلیفه دانشیار شیمی ۲۹۰۲ khalifeh@sutech.ac.ir
مهندس محمد رفیع خوارزمی دانشور مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۸ kharazmi@sutech.ac.ir
دکترسید رئوف خیامی استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۱۲ khayami@sutech.ac.ir
د    
دکترحبیب اله دانیالی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۰ danyali@sutech.ac.ir
دکترسید مهدی دهقان بنارکی استاديار مهندسی عمران ۲۹۱۴ smdehghan@sutech.ac.ir
دکترمحمد جواد دهقانی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۶۴ dehgani@sutech.ac.ir
ر    
دکتر امیر حسین رجائی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۴ rajaei@sutech.ac.ir
دکتر حسین رهنما استادیار مهندسی عمران ۲۸۶۱ rahnema@sutech.ac.ir
دکتر اکبر رهیده استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۲ rahide@sutech.ac.ir
دکتر جعفر روزگار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۵۹ rouzegar@sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر روستا استادیار مهندسی شیمی ۲۶۴۰ Aa.Roosta@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا روستا استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۷ roosta@sutech.ac.ir
ز   بالای صفحه
دکتر جعفر زارعی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۸ zarei@sutech.ac.ir
دکتر احسان زارعیان جهرمی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۸ zarian@sutech.ac.ir
دکتر ناعمه زرین پور استادیار مهندسی صنایع ۲۸۸۸  
س    
دکتر فاطمه سبزی سروستانی دانشیار مهندسی شیمی ۲۶۴۵ f.sabzi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا ستوده دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۹۰ setoodeh@sutech.ac.ir
دکتر محمد نوید سلطانی راد استاد شیمی ۲۷۵۴ soltani@sutech.ac.ir
ش  
دکتر مختار شاصادقی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۹۶ shasadeghi@sutech.ac.ir
دکتر محمد حسین شفیعی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۶۴ shafiei@sutech.ac.ir
دکتر هومان شکراللهی دانشیار مهندسی مواد ۲۶۴۸ shokrollahi@sutech.ac.ir
دکتر پیروز شمس نژاد استادیار مهندسی فناوری اطلاعات ۲۸۰۸ shamsinejad@sutech.ac.ir
دکتر فرهاد شهریاری نوگورانی استادیار مهندسی مواد ۲۶۹۰ shahriari@sutech.ac.ir
ص  
دکتر محمدرضا صالحی استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۵ salehi@sutech.ac.ir
دکتر بهروز صفری نژادیان دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۴ safarinejad@sutech.ac.ir
دکتر صادق صمدی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۴ samadi@sutech.ac.ir
ط  
دکتر محمدرضا طلاقت استادیار مهندسی شیمی ۲۶۹۲ talaghat@sutech.ac.ir
دکتر پیلتن طباطبایی استادیار مهندسی عمران ۲۸۰۷ piltan@sutech.ac.ir
دکتر آمنه طالعی استادیار ریاضی ۲۹۱۰ a.taleei@sutech.ac.ir
ع   بالای صفحه
دکتر ابراهیم عبیری جهرمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۹ abiri@sutech.ac.ir
دکتر سید حسن عصائی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۵ hasay@sutech.ac.ir
دکتر محمد مهدی علویان مهر استاد شیمی ۲۶۰۱ alavianmehr@sutech.ac.ir
دکتر مرتضی علیزاده دانشیار مهندسی مواد ۲۶۵۸ alizadeh@sutech.ac.ir
دکتر فرزاد علوی استادیار مهندسی شیمی ۲۵۸۹ alavi@sutech.ac.ir
ف  
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی استاد ریاضی ۲۶۳۳ a_fakharzadeh@sutech.ac.ir
مهندس محمد علی فقیهی مربی شیمی ۲۸۵۹ faghihi@sutech.ac.ir
ک  
دکتر کامران کاظمی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۲ kazemi@sutech.ac.ir
دکتر مرتضی کاظمی استادیار مهندسی صنایع ۲۸۴۴ kaazemi@sutech.ac.ir
دکتر زهیر کردرستمی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۹۰۳ kordrostami@sutech.ac.ir
دکتر محمدجواد کریمی استادیار فیزیک ۲۸۵۸ karimi@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا کشاورز مسلمان شیرازی دانشیار فیزیک ۲۹۰۹ kashavarz@sutech.ac.ir
دکتر منیژه کشتگری استادیار مهندسی فناوری و اطلاعات ۲۸۰۷ kashtgari@sutech.ac.ir
دکتر عرفان کدیور استادیار فیزیک ۲۶۴۱  
گ  
دکتر محسن گیتی زاده حقیقی دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۷۳ gitizadeh@sutech.ac.ir
ل   بالای صفحه
دکترعلی لشکری دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۵ lashkari@sutech.ac.ir
دکتر امیر لطف آور استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۹۱۲ lotfavar@sutech.ac.ir
م  
دکتر رضا محسنی استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۸۹ mohseni@sutech.ac.ir
دکتر دلارا محمد آقائی استادیار شیمی فیزیک ۲۶۳۶ d_aghaie@sutech.ac.ir
دکتر علیرضا مختار استادیار مهندسی صنایع ۲۶۳۸ mokhtar@sutech.ac.ir
دکتر محمد مردانه استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۷۹۱ mardaneh@sutech.ac.ir
دکتر علی مشرقی استادیار مهندسی مواد ۲۶۱۶ mashreghi@sutech.ac.ir
دکتر حمیدرضا ملکی سروستانی استاد ریاضی ۲۶۳۴ maleki@sutech.ac.ir
دکتر محمد جواد مهدی پور استادیار ریاضی ۲۷۳۲ mehdipour@sutech.ac.ir
دکتر رضا مهریار استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۶۰ mehryar@sutech.ac.ir
مهندس محمد مهندسی مربی مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۷۰ mohandesi@sutech.ac.ir
ن  
دکتر محمد امیر نجفقلی پور حقیقی استادیار مهندسی عمران ۲۸۵۶ najafgholipour@sutech.ac.ir
دکتر نجمه نزهت استادیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۹۵ nozhat@sutech.ac.ir
دکتر عبدالرضا نکوئی دانشیار شیمی ۲۷۲۵ nekoei@sutech.ac.ir
دکتر مجید نیری پور دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۸۳۳ Nayeri@sutech.ac.ir
دکتر امیر حسین نیک سرشت دانشیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۸۱۷ nikser@sutech.ac.ir
دکتر طاهر نیکنام استاد مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۷۳ niknam@sutech.ac.ir
دکتر خشایار نصری فر دانشیار مهندسی شیمی ۲۵۴۴ nasrifar @ sutech.ac.ir
و        
دکتر امیر ودیعی استادیار مهندسی مکانیک و هوافضا ۲۵۶۹ a.vadiee@sutech.ac.ir
ه   بالای صفحه
دکتر محمد علی هادیان فرد دانشیار مهندسی عمران ۲۸۹۴ hadianfard@sutech.ac.ir
دکتر بهنام هاشمی استادیار ریاضی ۲۶۵۵ hashemi@sutech.ac.ir
دکتر محمد صادق هل فروش دانشیار مهندسی برق و الکترونیک ۲۵۸۳ ms_helfroush@sutech.ac.ir
دکتر غلامرضا هنرآسا استادیار فیزیک ۲۷۵۷ honarasa@sutech.ac.ir