تماس با ما

دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس دفتر تهران:خیابان انقلاب ضلع شمالی ایستگاه مترو دروازه دولت، کوچه کریمی پلاک ۱۰

 تلفن : ۳۷۳۵۳۵۱۱-۰۷۱و۳۷۲۶۴۱۰۳-۰۷۱       
 فکس : ۳۷۲۶۲۱۰۲-۰۷۱
کد پستی :     ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷               
پست الکترونیک :  chanc[@]‎‎sutech.ac.ir                           
0