مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره ملی حرکت

پیرو موفقیت دانشگاه صنعتی شیراز در جشنواره ملی حرکت سال۱۳۹۲، و کسب دو عنوان برگزیده توسط انجمن های علمی شاخه دانشجویی IEEE  و کنترل، چهارشنبه مورخ۱۴/۱۲/۹۲ جلسه ای با حضور مدیریت محترم امور علمی و همچنین معاونت های محترم اسبق و فعلی امور فرهنگی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید. در این جلسه، ضمن تبیین اهداف انجمن های علمی و دورنمای فعالیت ها و دستاوردهای آن در گذشته، حال و آینده، از برگزیدگان این دوره از جشنواره ملی حرکت تقدیربه عمل آمد.

برگزیدگان این دوره به شرح ذیل می باشد:

۱-انجمن علمی کنترل در حوزه آموزش با نظارت و مشاوره جناب آقای دکتر شفیعی

۲-کسب عنوان دبیر برگزیده انجمن های علمی کشور توسط آقای اشکان تاشک،رئیس سابق انجمن علمی دانشجوییIEEE  دانشگاه با مشاوره جناب آقای دکتر صفری نژادیان