کارگاه اصول مشاوره و مهارتهای ارتباط با دانشجو با حضور حجت الاسلام دکتر رضا مهکام از موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی

این کارگاه یک روزه در دو نوبت صبح وعصرروز چهارشنبه ۱۵/۱۰/۹۵  با محوریت نحوۀ مشاوره و ارتباط با دانشجو در دانشگاه صنعتی شیراز با حضور جمعی از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید.