انتصاب سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT پارک علم و فناوری فارس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، دکتر فرید مُـر، رئیس پارک علم و فناوری فارس با صدور حکمی دکتر محسن اسلامی را به سمت سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات و  ارتباطات ICT منصوب کرد.

در این حکم آمده است: انتظار می رود با توجه به پتانسیل های استان فارس و با برنامه ریزی در جهت همکاری های گسترده با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی زمینه توسعه مرکز رشد ICT را فراهم آورید.

دکتر محسن اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز است.