برگزاري آزمون استخدامي شهرداري در دانشگاه صنعتي شيراز

آزمون استخدامي شهرداري­ هاي جديدالتأسيس استان فارس در روز جمعه ۹۳/۶/۲۱ در دانشگاه صنعتي شيراز برگزار شد.

در اين آزمون كه حدود ۱۲۸۰ نفر از شهرهاي مختلف استان، نام­ نويسي كرده بودند؛ دانشگاه صنعتي شيراز مسئوليت كليه مراحل برگزاري آزمون و اعلام نتيجه اوليه را عهده­ دار بوده و مراحل مصاحبه و گزينش نهايي بعهده استانداري فارس خواهد بود.

دانشگاه صنعتي شيراز پيش از اين نيز مجري آزمون­هاي استخدامي دستگاههاي مختلف استاني و ملي بوده است. در حال حاضر نيز مراحل ثبت­ نام آزمون استخدامي مركز آموزش عالي لامرد در دانشگاه صنعتي شيراز و از طريق سايت اينترنتي اين دانشگاه در حال اجرا مي­باشد.