انتصاب معاونین فرهنگی و اداری- مالی

     

ریاست دانشگاه طی احکام جداگانه‌ای آقایان دکتر رضا خلیفه و محمدرفیع خوارزمی را به سمت‌های معاونت فرهنگی و معاونت اداری و مالی دانشگاه منصوب کردند.

پیش از این آقایان دکتر محمدحسين شفيعي سرپرستي معاونت فرهنگي و دكتر محمدرضا صالحي معاونت اداري و مالي دانشگاه را عهده­ دار بودند.