انتصاب دکتر محمدجواد دهقانی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر محمدجواد دهقانی را به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه منصوب نمودند.

دکتر دهقانی عضو هیأت علمی گروه مخابرات و در مرتبه علمی دانشیاری می‌باشند و قبل از این نیز طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را عهده‌دار بوده‌اند.

تا پیش از این، آقای دکتر مجید نیری‌پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، معاونت آموزشی و خانم دکتر منیژه کشتگری عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه را برعهده داشتند.