دانشگاه صنعتی شیراز در بين مؤثرترين دانشگاههاي دنيا جای گرفت

براساس گزارش مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری،پايگاه طلايه­ داران علم تامسون رويترز(آي.اس.آي) فهرستي از مؤثرترين دانشگاههاي دنيا را معرفي مي­نمايد. دانشگاهها براساس تعداد استنادهايي كه در طي ده سال گذشته دريافت كرده­ اند؛ انتخاب شده ­اند. اين فهرست هر دو ماه يكبار روزآمد شده بنحوي كه دانشگاهها مرتباً مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم كسب حدنصاب امتياز حذف مي­گردند. براي انتخاب مؤثرترين دانشگاهها، كليه دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي دنيا برحسب ميزان اثرگذاري آنها مشخص و مرتب­ سازي مي­شوند. در گام بعدي يك درصد برتر آنها كه داراي بيشترين ميزان اثرگذاري بوده ­اند؛ انتخاب و معرفي مي­شوند.

 سي دانشگاه از كشور جمهوري اسلامي ايران در ميان يك درصد دانشگاههاي برتر آنها كه داراي بيشترين ميزان اثرگذاري بوده­ اند، مشاهده مي­شود.

در اين بين، دانشگاه صنعتي شيراز كه پیش از این در شاخص­هاي نسبي موفقيت­هاي قابل توجهي كسب نموده بود اكنون در شاخص­هاي كمي نيز خوش درخشيده است. دانشگاههاي صنعتي شيراز، شيراز و علوم پزشكي شيراز سه دانشگاه موثر استان فارس در لیست مذکور قرار دارند.

متن خبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)