انتصاب خانم دکتر جاهدی به ریاست آموزشکده دختران شیراز

سرکار خانم دکتر جاهدی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه با ابلاغ رئیس دانشگاه فنی و حرفه­ای کشور به ریاست آموزشکده دختران شیراز منصوب شدند.

دکتر جاهدی استادیار دانشکده ریاضی می­باشند و در سال­های قبل ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شیراز را عهده­ دار بوده اند.

خانم دکتر جاهدی همچنین مشاور رئیس دانشگاه صنعتی شیراز در امور بانوان می­باشند.