استقبال و ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

دانشگاه صنعتی شیراز در روزهای شنبه ۲۱ شهریور تا دوشبه ۲۳ شهریورماه شاهد برنامه استقبال و ثبت­ نام از دانشجویان جدیدالورود بود. در این برنامه که در سالن تربیت­ بدنی دانشگاه و در طول سه روز کاری برگزار شد همه بخش­های دانشگاه به صورت متمرکز به ارائه خدمات ثبت­ نام و استقبال پرداختند. همچنین بخشی از سالن به کانونها و تشکل­های دانشجویی اختصاص یافته بود که ایشان به معرفی فعالیت­ها و عضوگیری پرداختند. برای تسهیل در امر ثبت­ نام دانشجویان جدید غرفه ­ای نیز به پلیس ۱۰+ و اداره پست اختصاص یافته بود.

ارائه هدیه فرهنگی و بسته آموزشی و همچنین شاخه ­های گل از زیبایی های این برنامه می­باشد.

0