اردوی فرهنگی – آموزشی فصل رویش ۹۴ برگزار شد

طبق برنامه سنوات گذشته اردوی فرهنگی – آموزشی فصل رویش ۹۴ در روزهای پنجشنبه ۲/۷/۹۴ ( اردوی دختران) و جمعه ۳/۷/۹۴( اردوی پسران) برگزار شد. در این اردوی فرهنگی – آموزشی دانشجویان جدید الورود کارشناسی چهار کارگاه " قوانین آموزشی" ، "قوانین انضباطی" ، " مشاوره و مدیریت استرس" و " اخلاق دانشجویی " را با اساتید مجرب  گذرانده و در ضمن طی ملاقاتی صمیمی با رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی و فرهنگی و همچنین مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه آشنا شدند. برنامه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی از دیگر برنامه های این اردو می باشد.

0