ثبت نام نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ثبت نام نوزدهمین  دوره مراسم ازدواج دانشجویی آغاز گردیده است .

دانشجویانی که تاریخ عقد آنها از ۱/۷/۹۳   تا ۱/۷/۹۴  می باشد می توانند تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۴  با مراجعه به سایت ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به نشانی   www.ezdevaj.nahad.ir   مراجعه واقدام به ثبت نام نمایند ومدارک قید شده در سایت را به دفتر نهاد رهبری دانشگاه تحویل دهند.

0