لیست متقاضیان وامهای دانشجویی

اطلاعیه اتمام فرصت ثبت وام های دانشجویی و لیست قطعی متقاضیان

جهت مشاهده لیست وام ها به سایت اداره رفاه دانشجویی (http://www.sutech.ac.ir/Refahi) مراجعه فرماید.

0