سی و هشتمین همایش شیمی نیروگاه در دانشگاه صنعتی شیراز

در روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر ماه دانشگاه صنعتی شیراز میزبان همایش شیمی نیروگاه است که با محوریت شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس و با حمایت شرکت توانیر و انجمن صنفی نیروگاه های ایران برگزار می گردد.

در این همایش موضوعاتی از قبیل ؛ تصفیه آب، پساب صنعتی و بهداشتی، کنترل شیمیایی و خوردگی، شیمی و محیط زیست، روغن رنگ و پوشش،  آنالیز شیمیایی و بررسی مشکلات موجود در نیروگاه های کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

در حاشیه همایش نیز شرکت ها و صنعتگران داخلی، با برپایی نمایشگاه جانبی و کارگاه های آموزشی تخصصی به ارائه توانمندیها و دستاوردهای خود در صنعت برق می پردازند

0