انتخاب مقاله دکتر آقایی در EDST 2015

مقاله دکتر جمشید آقایی ؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان مقاله برتر در کنفرانس بین المللی سیستمها و تکنولوژیهای توزیع الکتریکی هوشمند ( EDST 2015) انتخاب شد. این کنفرانس  از ۸ الی ۱۱ سپتامبر امسال در وین اتریش برگزار گردید.

مقاله Impacts of Participating in Different Demand Response Programs on Operational Behavior of Plug-in Electric Vehicle Parking Lots استفاده از پتانسیل های سمت تقاضای الکتریکی در بکارگیری خودروهای الکتریکی و شبکه های توزیع را بررسی می کند و کار مشترکی با دانشگاه لیسبون پرتقال می باشد.

0