انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سرکار خانم دکتر نزهت را به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان منصوب کردند.

خانم دکتر نزهت، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق می­باشند. پیش از این سرکار خانم دکتر صدیقه جاهدی، استادیار دانشکده ریاضی این مسئولیت را عهده­دار بودند.

خانم دکتر جاهدی اخیراً با حکم رئیس دانشگاه فنی و حرفه­ای کشور به سرپرستی آموزشکده فنی دختران شیراز منصوب شده­اند.

دکتر مقدسی رئیس محترم دانشگاه همچنین در نامه­ای از خدمات شایسته خانم دکتر جاهدی در دوران مسئولیت قدردانی نمودند.

0