برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور مسوولین بنیاد شهید

اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شیراز در سال۹۵  با حضور معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جناب آقای محمدی ، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مقدسی ، ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شیراز جناب آقای آذرنیوند و اعضای ستاد در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر حسام الدینی معاون دانشجویی و دبیر ستاد شاهد ، ضمن خیر مقدم گویی و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، گزارش عملکرد آموزشی، فرهنگی و رفاهی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه را به صورت مبسوط ارائه دادند.

سپس آقای محمدی معاون اجتماعی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  در مورد اهمیت خدمت رسانی به ایثارگران مطالبی را بیان نمود. در ادامه جلسه مواردی از جمله:

برگزاری نمایشگاه های مختلف در دانشگاه با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

اردوی زیارتی سیاحتی دانشجویان به مشهد مقدس

حمایت از طرح آشنایی دانشجویان جدید الورود با دانشگاه ( فصل رویش ) توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

ضمانت دانشجویان نوبت دوم برای ثبت نام توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مطرح گردید .

پیگیری و اخذ سرانه برای دانشجویان از بنیاد شهید و امور ایثارگران

بررسی اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان ـ برنامه ریزی هفتگی

بررسی اجرای طرح استاد مشاور به صورت کامل در دانشگاه

پیگیری مطالبات فرهنگی ستاد شاهد از بنیاد شهید و امور ایثارگران شیراز

بررسی برنامه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه

برگزاری جلسه ستاد شاهد بصورت سه ماهه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایجی در این خصوص اتخاذ گردید.