دانشكده رياضي وهمايش نيم روزي با رياضيات

نهمين همايش نيم روزي با رياضيات به میزبانی دانشكده رياضي و به مناسبت بزرگداشت دهه رياضيات در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این برنامه که در یازدهم آبان و با حضور اساتيد رياضي، ديگر اساتيد دانشگاه و دانشجويان  برگزار گرديد، دكتر حسام الديني عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه درخصوص رياضيات و اهميت آن در وحدت تفكر به سخنراني پرداختند.

از ديگر برنامه هاي اين همايش مي توان به اجراي مسابقات رياضي و برگزاري مسابقه جدول سودوكو اشاره نمود.

0