افزودن بیش از ۱۱۰۰ جلد کتاب تخصصی به کتابخانه مرکزی دانشگاه

به منظور تکمیل منابع علمی مورد نیاز پژوهش گران، کتابخانه مرکزی دانشگاه اقدام به خرید ۵۱۷ جلد کتاب تخصصی در رشته های مختلف نموده است که به مجموعه کتابخانه افزوده شده است. علاوه بر این، حدود ۵۰۰ جلد کتاب اهدایی نیز در حال طی مراحل ثبت و ورود به  مخزن کتابخانه می باشند.

گفتنی است که کتابخانه دانشگاه در حال حاضر دارای حدود ۲۰۰/۳۴ جلد کتاب در موضوعات مختلف می باشد که درصد قابل توجهی از آن را کتب تخصصی لاتین تشکیل می دهند.

در چند سال اخیر کتابخانه دانشگاه علاوه بر تهیه کتب ارزشمند چاپی، اقدام به ارتقاء کمی و کیفی منابع الکترونیکی خود نیز نموده است به گونه ای که در حال حاضر تعداد حدود ۵۱۰۰ عنوان کتاب الکترونیکی در این کتابخانه موجود است و حدود ۵۰۰۰ عنوان دیگر نیز خریداری شده و اطلاعات آن در حال ثبت و ورود به سیستم جهت استفاده کاربران می باشد.