هفته پژوهش و نمایشگاه کتاب در دانشگاه

در محوطه روبروی کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز شاهد برگزاری نمایشگاه کتابی با بیش از ۸۰۰ جلد کتاب هستیم. در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد، کتب مرجع و درسی لاتین مربوط به انتشارات دانش گستر معتمد نماینده فروش ناشران بین المللی و داخلی از قبیل Thomson، Springer، Mc Grow-hill، Prentice hall of India، Alpha، Cambridge و ... به معرض نمایش و فروش قرار گرفته است. کتابخانه دانشگاه تخفیف ۵۰ درصدی را برای دانشجویان در نظر گرفته است و از تاریخ ۱۵/۹/۹۴ الی ۱۸/۹/۹۴ برقرار می باشد.

0