جلسه مشترک دانشگاه صنعتی شیراز و شرکت ملی گاز ایران

جلسه مشترک شرکت گاز استان فارس و دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. این جلسه با حضور رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران به منظور تقویت همکاری­های بین دانشگاه و صنعت برگزار گردید. در این جلسه مهندس محمدی رئیس شرکت گاز استان ضمن خوش آمدگویی به حضار بر لزوم همکاری­های دانشگاه و صنعت تأکید نمود و ارتباط در آموزش را موجب ارتقاء سطح آموزش کارکنان دانست. مهندس فرشیدی رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران نیز به اهمیت توسعه شرکت ملی گاز و روندهای جاری و آینده در آن پرداخت و بر لزوم توسعه منابع نیروی انسانی با توجه به اهداف بلند مدت شرکت ملی گاز و استفاده از پتانسیل های دانشگاه صنعتی شیراز تاکید کرد. همچنین دکتر مقدسی ریاست دانشگاه صنعتی شیراز ضمن معرفی دانشگاه و امکانات و پتانسیل­های آن، مطالبی را پیرامون اهمیت گاز و منابع آن و استفاده بهینه از این موهبت الهی و لزوم مصرف بهینه انرژی و ذخیره آن برای آیندگان بیان و در ادامه به لزوم سرمایه­گذاری در جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد پرداخت و آمادگی دانشگاه را جهت همکاری­های بیشتر با شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان اعلام نمود.

 

0