قابل توجه متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

 به اطلاع متقاضیان گرامی کارشناسی ارشد بدون آزمون می­رساند: جهت اطلاع از تاریخ دقیق و زمان مصاحبه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز متاقباً از طریق سایت دانشگاه قسمت اطلاعیه مراجعه فرمایید.

یادآور می­گردد مسئولیت مراجعه به سایت و پیگیری زمان مصاحبه به عهده متقاضیان محترم است.

 

                                                                   دفترهدایت استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شیراز 

0