دیدار نوروزی اعضای دانشگاه صنعتی شیراز

 دیدار نوروزی اعضای دانشگاه صنعتی شیراز در روز شنبه ۱۴/۱/۹۵ در سالن تربیت بدنی برگزار شد.

در این مراسم مانند سال های قبل ، اساتید و کارکنان بخش های مختلف در فضای صمیمانه گردهم آمده و آغاز سال جدید را به یکدیگر تبریک گفتند. در این مراسم رئیس دانشگاه در سخنان کوتاهی با اشاره به موفقیت های دانشگاه در سال گذشته و تشکر از کارکنان ، دانشجویان و اعضای هیأت علمی که این موفقیت ها را رقم زدند ، سالی توأم با موفقیت ، برای همگی آرزو کردند. همچنین رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز با اشاره به شعار سال ، رهنمودهایی ارائه نمودند.

در این جلسه همچنین همانند سال های گذشته اساتید و کارکنان استخدام شده در سال ۹۴ به سایرین معرفی شدند

0