مکان و زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در آزمون بسندگی زبان می رساند، این آزمون راس ساعت ۱۰ صبح مورخ یکشنبه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به مدت دو ساعت در اتاق ۹۰۲ ساختمان مدیریت دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می گردد.

 

تذکر:

به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و یا شناسنامه عکسدار الزامی می باشد.