برگزاری جلسه با مسئولین سپاه فجر استان فارس

اسفندماه سال گذشته؛ سپاه فجر استان فارس با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز؛ بنیاد نخبگان فارس؛ دانشگاه آزاد شیراز؛ شهرداری شیراز و سایر نهادها و ارگان ها؛ نخستین جشنواره سراسری «سحاب» ویژه دانش آموزان و دانشجویان نخبه و با حضوردانش‌آموزان و دانشجویان نخبه‌ی استان های فارس، مازندران، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، کیش و هرمزگان برگزار نمود.

این جشنواره در بخش های مختلف شامل مسابقات رباتیک، سازه‌های ماکارونی، بازی‌های فکری، هوافضا و راکت آبی در قالب ۱۵ لیگ‌ مختلف اجرا گردید و هدف اصلی از برگزاری این جشنواره؛ نخبه پروری و استعدادیابی ذکر گردید.
پیرو برگزاری جشنواره و به پاس خدمات ارائه شده توسط دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان میزبان جشنواره؛ جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه؛ آقای دکتر روزگار؛ مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه؛ آقای دکتر دهقان؛ رئیس سازمان بسیج علمی سپاه فجر و آقای پناهی جانشین بسیج علمی - پژوهشی استان فارس در اتاق ریاست دانشگاه تشکیل و از زحمات و حمایت های دانشگاه صنعتی شیراز تقدیر و تشکر گردید.