اطلاعيه مصاحبه استخدامي دانشكده رياضي

به اطلاع مي رساند زمان برگزاري مصاحبه متقاضيان استخدام هيأت علمي در دانشكده رياضي شنبه مورخ ۹۶/۴/۳۱ساعت ۸ صبح در سالن كنفرانس دانشكده رياضي مي باشد خواهشمند است مدارك پيوست را در روز مصاحبه به همراه داشته باشيد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان بورس و استخدام دانشکده رياضي و دروس عمومي

0