اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) - سال ۱۳۹۶ دانشکده مهندسی برق و الکترونیک قابل توجه داوطلبین شرکت در دوره دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان)