بررسی راه های همکاری دانشگاه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

در دیدار جمعی از مسؤولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با رئیس دانشگاه  صنعتی شیرازکه در دانشگاه برگزار شد، زمینه­های توسعه همکاری­های فی­مابین مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مدیر بازرسی و بعضی دیگر از مسئولین اداره کل مذکور نیز حضور داشتند آقای دکتر مقدسی (ریاست محترم دانشگاه) ضمن معرفی اجمالی دانشگاه با اشاره به بعضی مشکلات و نیاز های موجود در حوزه­های فرهنگی، از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجموعه ای متخصص و توانمند یاد کردند و افزایش همکاری و انجام طرح های مشترک با دانشگاه را خواستار شدند.

در این دیدار همچنین سرکار خانم  معلم (رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیراز) ضمن اظهار خرسندی از زمینه فراهم شده برای افزایش بیشتر همکاری با دانشگاه صنعتی شیراز، به بعضی توانمندی های موجود در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره نموده و از انجام برنامه های مشترک با دانشگاه استقبال نمودند.

در پایان مقرر شد طرفین نسبت به تهیه و امضای تفاهمنامه همکاری بر اساس قابلیت ها و نیاز های هر دو مجموعه به منظور هم افزایی و استفاده بهتر از فرصت ها برای خدمت به فرهنگ جامعه اقدام نمایند.

0