قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت میهمان در دانشگاه صنعتی شیراز پذیرفته شده اند