انتصاب آقای دکتر مهدی پور به سمت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه طی ابلاغی، آقای دکتر محمد جواد مهدی پور  را به سمت مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه منصوب نمودند.

 تا قبل از این، آقای دکتر اکبر رهیده مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را  عهده­ دار بودند.و ریاست دانشگاه طی ابلاغی ضمن تشکر از خدمات شایسته ایشان را به سمت مشاور و رئیس دفتر ریاست و رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه منصوب کردند.

0