گزارش شرکت در دوره توانمندسازی آزمایشگاه های معماری سازمانی در تهران

اولين دوره آموزشی کارگاهی به مدت چهار روز برگزار شد و جدیدترین مباحث در حوزه‌های معماری سازمانی، مهندسی و مدیریت فرایندهای کسب‌وکار همراه با مثال‌های کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دوره اول در بازه ۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه امسال برگزار گردید.

دوره دوم آموزشی کارگاهی به مدت سه روز در روزهای ۱۹ الی ۲۱ بهمن در حوزه های معماری نرم افزار، بررسی نکات راه اندازی آزمایشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه و مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، همراه با بحث در مورد یک پروژه نمونه، برگزار گردید.

در این دوره ها، جایگاه ویژه دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان دومین دانشگاه که دارای رشته ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی است، مورد توجه ویژه قرار گرفت. هر دو دوره به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید. در این دو دوره تمامی دانشجویان ورودی ۹۵ ارشد گرایش معماری سازمانی، همراه با دو دانشجوی دکتری اینجانب و دو نفر از دانشجویان ارشد گرایش نرم افزار از طرف دانشگاه صنعتی شیراز حضور داشتند. جلسات از ۹ صبح تا ۱۷ (یک ساعت زمان نهار و نماز) به صورت فشرده به آموزش محتوی دانش مرتبط با رشته و تقریبا معادل برخی از دروس دوره ارشد معماری سازمانی برگزار می گردید.

مدرسین دوره های از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف، دانشگاه رازی کرمانشاه و مهندسین با تجربه این حوزه تخصصی بودند.

 

لیست مطالب و زمان بندی این دو دوره به شرح زیر برگزار گردید:

محل دوره

عنوان دوره

مدت

مدرس

تاریخ برگزاری

در محل دانشگاه بهشتی

معرفی چارچوب ملی و نقش آزمایشگاه‌ها

۰.۵ روز

دکتر شمس + مهندس مهجوریان

دانشگاه شهید بهشتی

۱۱ تا ۱۴ بهمن

دوره پایه معماری سازمانی

۱.۵ روز

دکتر شمس + دکتر رضائی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۱ تا ۱۴ بهمن

دوره مهندسی فرایند

۱ روز

دکتر ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۱ تا ۱۴ بهمن

مطالعه موردی (نمونه پروژه ۱)

۱ روز

مهندس کرمی

شرکت نرم افزاری گلستان

۱۱ تا ۱۴ بهمن

دوره برنامه‌ریزی راهبردی

۱ روز

استاد ابطحی

دانشگاه شریف

۱۹ تا ۲۱ بهمن

دوره معماری نرم‌افزار

۱ روز

دکتر شمس + دکتر رضایی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۹ تا ۲۱ بهمن

مطالعه موردی (نمونه پروژه ۲)

 ۰.۵روز

مهندس مهجوریان

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی

۱۹ تا ۲۱ بهمن

چالش های راه اندازی آزمایشگاه

۰.۵ روز

دکتر مردوخی

دانشگاه کرمانشاه

۱۹ تا ۲۱ بهمن

 

 

از طرف سازمان و آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی به عنوان مجری طرح توانمندسازی،  امکان اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی فراهم گردیده بود. پس از پیگیری ما و سرپرست آزمایشگاه گیلان و حمایت آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی، سازمان فناوری اطلاعات کمک هزینه ایاب و ذهاب هم برای شرکت کنندگان در هر دوره ها در نظر گرفت، که مبلغ کمک هزینه مربوطه به دوره اول بدست شرکت کنندگان رسیده است.

خبر این دوره و تدوین سند ملی معماری سازمانی در سایت سازمان فناوری اطلاعات کشور موجود است (تکمیل زیست بوم معماری سازمانی در کشور).

 

0