دیدار دکتر مقدسی با هیاتی از فنلاند

در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۴یک هیات دانشگاهی از دانشگاه اولو فنلاند به سرپرستی دکتر کلو با دکتر مقدسی دیدار کردند. دکتر کلو رئیس مرکز مطالعات منابع آب و مهندسی محیط زیست این دانشگاه می باشد.  در این دیدار پیرامون همکاری مشترک در زمینه های انتقال دانشجو و استاد و طرح مشترک تحقیقاتی و پایان نامه مشترک بحث و تبادل نظر شد.

لازم به ذکر است که این هیات به دعوت دانشکده عمران و محیط زیست به دانشگاه صنعتی شیراز سفر کرده بودند.

0