جلسه مسئولین دانشگاه صنعتی شیراز با مسئولین روابط بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورینو

روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مدیر گروه همکاریهای علمی و بین الملل، معاونت آموزشی و مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز، با معاون روابط بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورینو، جناب آقای پرفسور کیایا، مدیر روابط بین الملل دانشگاه پلی تکنیک تورینو، سرکار خانم آرماندو، و همچنین ریاست کمیته علمی موسسه یونی ایتالیا، جناب آقای پرفسور نالدی، در خصوص برقراری روابط علمی بین دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه پلی تکنیک تورینو جلسه­ ای برگزار نمودند و راهکار عملی تبادل دانشجو و استاد و انجام پروژه های مشترک را بررسی نمودند.

 
0