کارگاه آشنایی دانشجویان با انواع وامهای صندوق رفاه

قابل توجه دانشجویان گرامی

کارگاه آشنایی دانشجویان با انواع وامهای صندوق رفاه و ساز و کار دریافت آنها در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳ در سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد.