دوره آموزشي مهندسين ناظر نظام فني- روستايي در دانشگاه صنعتي شيراز

 

دوره آموزشي مهندسين ناظر نظام فني- روستايي در دانشگاه صنعتي شيراز برگزار مي شود

 

 

دوره آموزشي مهندسين ناظر نظام فني- روستايي با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي فارس در بهمن ماه ۱۳۹۰ توسط دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شيراز برگزار مي شود.در اين دوره، بيش از ۱۵۰ نفر از مهندسين ناظر معرفي شده در طي ۶ روز در كلاس هاي تئوري و كارگاههاي عملي آموزشي براساس سرفصلهاي تعيين شده شركت خواهند نمود.