سخنرانی جناب آقای دکتر ضرغام ریاست محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۰۲/۹۶ جناب آقای دکتر ضرغام ریاست محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و هیات همراه در دانشگاه صنعتی شیراز حضور بهم رساندند و درخصوص فعالیت­های صندوق در قالب حمایت از رساله­های دکتری، طرح­های پسادکتری و طرح­های پژوهشی سخنرانی نمودند. این جلسه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد. در پایان تفاهم نامه فی مابین دانشگاه صنعتی شیراز و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به امضاء طرفین رسید.

دریافت بروشور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

0