دیدار جناب آقای دکتر تقی زاده معاون محترم تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست دانشگاه و بازدید از دانشگاه

در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۷آقای دکتر تقی زاده معاون محترم تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ریاست محترم دانشگاه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ریاست محترم دانشگاه ضمن معرفی اماکن ساخته شده در سایت جدید دانشگاه در شهر صدرا، اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در مکان فعلی را نیز تشریح نمودند.

پس از این جلسه آقای دکتر تقی زاده، آقای دکتر مقدسی  و جمعی از مسئولین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از خوابگاه ها، تاسیسات و سایر اماکن دانشگاه بازدید نمودند.