برگزاری کلاسهای آموزشی-هنری در خانه فرهنگ دانشگاه

کلاسهای آموزشی – هنری به همت  واحدکانونهای  فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی شیراز در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۷ در محل خانه فرهنگ برگزار می گردد.

در  این دوره از کلاسها به آموزش هنر نقاشی، خوشنویسی،چرم دوزی و خیاطی پرداخته شده است. این کلاسها براساس نیاز هنرجویان و دانشجویان و علاقمندان برنامه ریزی شده است تا هنر جویان عزیز بتوانندبا شرکت در این دوره هابه سطح قابل قبولی از آشنایی با هنر مربوطه دست پیدا کنند. لازم به ذکر است این دوره های آموزشی- هنری با استقبال خوب دانشجویان همراه بوده است و در نهایت به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی حضور اعطاء می شود. امید است  این دوره ها باعث ایجاد انگیزه و ارتباط بیشتر و موثر  دانشجویان علاقمند به فرهنگ وهنر اصیل ایرانی اسلامی باشد.