جلسه ریاست دانشگاه با شهردار منطقه یازده

جلسه­ای ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مقدسی با شهردار محترم منطقه یازده جناب آقای مهندس برزگر در تاریخ ۹۶/۰۸/۰۹در محل دانشگاه صنعتی شیراز  برگزار گردید. در ابتدای جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خوشآمد به شهردار محترم و هیأت همراه خلاصه­ای از وضعیت کنونی دانشگاه و نحوه شکل گیری دانشگاه از ابتدا تاکنون را بیان فرمودند. سپس در خصوص گروه­های تخصصی دانشگاه، وضعیت پژوهشی و جایگاه علمی دانشگاه در بین دانشگاه­های کشور و جهان نکاتی را ارایه نمودند. همچنین ایشان راجع به طرحهای عمرانی و سایت جدید دانشگاه در شهر صدرا مطالبی را بیان فرمودند.

شهردار منطقه ۱۱ ضمن اظهار خوشحالی از حضور در دانشگاه، نکاتی را پیرامون روند کارهای صورت­گرفته در شهرداری منطقه ۱۱ بیان فرمودند.