برگزاری اردوی فرهنگی –تاریخی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

اردوی یک روزه فرهنگی- تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید در روز جمعه ۹۶/۰۹/۲۴توسط واحدکانونهای فرهنگی و هنری(کانون گردشگری پسران)برگزار گردید.

دانشجویان شرکت کننده در این اردو ۴۲  نفر(دانشجوی پسر) بودندکه ضمن آشنایی با اماکن فرهنگی- تاریخی استان فارس، اوقاتی شاد، مفرح و به یاد ماندنی را درکنارهم سپری کردند.