سمینار موج کارآفرینی

معاونت پژوهش و فناوری ،امور فرهنگی با همکاری کانون کار آفرینان فارس برگزار می کند:

سمینار موج کار آفرینی زمان :سه شنبه ۵ دی ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰ مکان دانشگاه صنعتی شیراز