برگزاری کارگاه نشریات دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شیراز

مجموعه کارگاه های آموزشی نشریات دانشگاهی از طرف واحد نشریات  امورفرهنگی در دانشگاه صنعتی شیراز به مدت سه روز (۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر ماه )  در سالن کنفرانس خانه فرهنگ برگزار گردید.

این دوره ازکارگاه ها به منظور ارتقاء کمی و کیفی نشریات دانشگاهی و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و مسئولان نشریات دانشجویی با مقررات و آیین نامه نشریات  برگزار شد. به شرکت کنندگان و متقاضیان دریافت مجوز نشریه، آموزشهای مقدماتی در قالب کارگاههایی با موضوعات آیین نامه نشریات، تکنیکهای مصاحبه، خبر نویسی، گزارش و مقاله نویسی، اخلاق  مطبوعات،  حقوق مطبوعات ، گرافیک و عکاسی مطبوعاتی، با حضور اساتید مجرب حوزه روزنامه نگاری و متخصصین دانشگاهی داده شد.

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، گواهی  پایان دوره معتبر ایسنا اعطاء خواهد شد.