قابل توجه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز

به نام خدا

قابل توجه متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز

 

به اطلاع آن دسته از متقاضیان دکتری بدون آزمون که مدارک خود رابه صورت اینترنتی در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۲از ساعت  ۱۲لغایت ۱۴ بارگذاری نموده اند می­رساند به دلیل عدم دریافت فایلهای ارسالی در این بازه زمانی مجددا دراین خصوص اقدام نمایند.

 

دفتر استعداد درخشان دانشگاه شیراز

۹۶/۰۳/۲۴

0